Arbeidsrecht

004

Arbeidsmediation kent twee vormen, namelijk (herstel) mediation en exit-mediation. Bij  de eerste  mediation willen werkgever en werknemer het conflict oplossen en met elkaar verder. Samenwerking teamverband re-integratie zijn voorbeelden hiervan. Nadere afspraken zijn vaak voldoende om een nieuwe start te maken. Bij exit-mediation willen partijen uit elkaar en de arbeidsrelatie beëindigen. Dat wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst ( VSO)

Meestal begint een arbeidsmediation met twee inventariserende gesprekken. Eén met de werkgever en één met de werknemer afzonderlijk. Een werknemer neemt wel eens een  vertrouwenspersoon mee of een advocaat. De werkgever laat zich weleens bijstaan door personeelszaken of ook een advocaat. Dat gaat in goed overleg. Na de inventariserende ronde gaan de mediators met beide partijen op zoek naar een oplossing die voor beide partijen passend en wenselijk of werkbaar is.

Het is mogelijk dat er meerdere mediators worden ingezet wanneer een zaak daar om vraagt. Bijvoorbeeld bij een groot aantal betrokkenen, teams of een ingewikkelde zaak