Joan Ter Wisch

Joan Ter Wisch

Ik ben naast advocaat ook mediator ( vFAS en MfN registermediator ) in zowel de familierechtelijke zaken als in arbeidszaken en ambtenarenzaken, waar het kan gaan om samenwerken, re-integratie, maar ook om afscheid nemen van elkaar. Ik heb aandacht voor de mens achter de zaak. Emoties spelen in een echtscheidingszaak, wijzigingsverzoek alimentatie, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, het verlies van een baan een belangrijke rol naast de juridische aspecten.

Bij Ter Wisch advocatuur wordt een redelijk uurtarief gehanteerd om uw belangen te behartigen en kunt u ook terecht op basis van een gefinancierde rechtsbijstand op basis van een zogenaamde toevoeging waarbij u een eigen bijdrage betaald.  In overleg met uw Rechtsbijstandsverzekeraar ( bijvoorbeeld DAS, ARAG, SRK etc) kan ook uw rechtsbijstandspolis een oplossing bieden voor de kosten.

Kunt u niet naar kantoor komen of niet tijdens kantooruren, dan is een een afspraak bij u of in de avonduren bespreekbaar.

Joan ter Wisch 800bterwischadvocatuur.nlcontact opnemen