Samenwerking

001

Wij zijn allemaal betrokken mediators met een gespecialiseerde achtergrond. De meesten zijn jurist, vaak ook advocaat. De man in ons midden is psycholoog. Alle mediators zijn aangesloten bij de erkende beroepsverenigingen MfN-registermediators (voorheen NMI-registermediators) of VFAS of NIP of beiden. Wij zijn in Utrecht en omstreken met zelfstandige praktijken gevestigd. Vandaar de naam Mediation midden in het Land.

Klik op de afbeelding van de mediator en u wordt doorverwezen naar de eigen website van die mediator. Daar vindt u meer informatie over de persoon, zijn of haar ervaring en specialismen.

Iedere mediator van Mediation midden in het Land is enthousiast voorstander van het inzetten van mediation als middel van conflictoplossing op verschillende (rechts)gebieden. Met mediation wordt de oplossing gezamenlijk bereikt, beide partijen werken samen aan een resultaat waar iedereen mee kan leven. Tijdrovende en kostbare procedures kunnen zo voorkomen worden. Onze ervaren professionals zorgen er natuurlijk ook voor dat het resultaat juridisch  haalbaar  is en de afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst.

Voor alle rechtsgebieden zijn er ten minste twee deskundige mediators, waardoor er desgewenst  overlegd kan worden, advies kan worden gevraagd. Het is ook mogelijk dat twee mediators gezamenlijk optreden. Dit kan uw mediationproces ten goede komen. nadere afspraken over de kosten worden dan vanzelfsprekend vooraf gemaakt.

Bij welke soorten conflicten kunt u Mediation midden in het Land inzetten?

  • Conflicten in de familierechtelijke sfeer, zoals bij (echt)scheiding, omgangsregelingen, kinder- en partneralimentatie.
  • Conflicten in de arbeidsrechtelijke sfeer, zoals bij een ontslag, re-integratie, verbetering van de samenwerking in teamverband.
  • Conflicten in de erfrechtelijke sfeer, zoals afwikkeling van nalatenschappen, uitleg van testamenten, maar ook op voorhand bespreken van (vaak lastige) onderwerpen om een conflict  bij de afwikkeling van een nalatenschap te vermijden.
  • Strafrechtmediation, waarbij het slachtoffer en de dader met elkaar in contact komen  opdat ook het slachtoffer wordt gehoord naast de dader.