Strafrecht

016

Soms lopen conflicten uit de hand en komt politie en/of justitie in beeld. Formeel is er dan sprake van een dader en van een slachtoffer. Met de bemoeienis van het Openbaar Ministerie neemt het strafrecht meteen voorrang en ligt verdere escalatie voor de hand. Dat wil niet zeggen dat het slachtoffer dan met lege handen staat. Het zou kunnen dat het slachtoffer baat heeft bij begeleid contact met de verdachte/dader. Dit heet  mediation in strafzaken.

Met deze bemiddeling in en naast het strafrecht wordt het mogelijk gemaakt dat slachtoffer en dader het (strafrechtelijke) geschil zo veel mogelijk zelf oplossen en alles doen om herstel mogelijk te maken. Denk daarbij aan emotioneel herstel en materieel herstel (schadevergoeding). Voor mediation in strafzaken is een wettelijke grondslag; de officier van justitie en de rechter moeten rekening houden met de uitkomst van een mediation in een strafzaak, maar hebben en houden het laatste woord.

Uit onderzoek blijkt dat het emotioneel herstel van slachtoffer is gediend bij bemiddeling door een professionele mediator in strafzaken. Ook de verdachte/dader kan na afstraffing beter de weg terugvinden in de samenleving.